Trifluridin/tipiracil vs. placebo u těžce předléčených pacientů s metastatickým karcinomem žaludku – studie TAGS

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Většina pacientů s karcinomem žaludku trpí pokročilým nebo metastatickým onemocněním, pro které je jedinou terapeutickou možností paliativní systémová léčba. V 1. linii léčby pacientů s HER2-negativním (HER2–) nádorem jsou v současné době doporučeny kombinace fluoropyrimidinu, platiny a taxanu (např. docetaxelu), zatímco u HER2-pozitivních (HER2+) nádorů jsou voleny kombinace fluoropyrimidinu, platiny a trastuzumabu. Doporučená léčba ve 2. linii zahrnuje taxany, irinotekan a ramucirumab. Tyto léčebné postupy však mají nízkou účinnost a pacienti při nich dosahují mediánu celkového přežití (OS) přibližně 1 rok. V době finalizace studijního protokolu této práce (červen 2015) nebyla celosvětově schválena žádná léčba pokročilého nebo metastatického karcinomu žaludku ve 3. linii.

Komentář ke studii

MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky