Ustekinumab v léčbě systémového lupus erythematodes

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Ustekinumab je monoklonální protilátka namířená proti interleukinům IL-12 a IL-23, která je terapeuticky využívána k léčbě plakové psoriázy, psoriatické artritidy a Crohnovy nemoci. Jelikož oba uvedené interleukiny sehrávají významnou roli i v patofyziologii lupus erythematodes, byla účinnost ustekinumabu nově testována také v populaci pacientů s touto chorobou. Šlo o multicentrickou, dvojitě zaslepenou randomizovanou studii II. fáze. Zúčastnilo se jí celkem 102 nemocných s výchozí hodnotou indexu aktivity onemocnění SLEDAI-2K 2000. Na konci 24. týdne bylo v aktivně léčené skupině pozorováno významné zlepšení klinického nálezu u 62 % pacientů, zatímco u placeba šlo pouze o 33 % (p = 0,006). Četnost zaznamenaných nežádoucích účinků byla v obou studijních skupinách poměrně vysoká (78 % vs. 67 %), přičemž nejčastěji pozorovanými byly infekce (45 % vs. 50 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky