Ixekizumab v léčbě psoriatické artritidy

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Ixekizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, jež způsobuje blokádu interleukinu IL-17, čímž významně přispívá k potlačení zánětlivé reakce. Aktuálně je sice schválen k terapeutickému využití u nemocných s plakovou formou psoriázy, nicméně zdá se, že přínosem by mohl být rovněž u pacientů s psoriatickým postižením kloubů, tj. u psoriatické artritidy. Svědčí o tom závěry 52týdenní studie SPIRIT-P1, které se zúčastnili tito pacienti dosud neléčení biologickou léčbou. V randomizovaném uspořádání byli léčeni ixekizumabem v dávce 80 mg každé 4 týdny (n = 107), nebo každé 2 týdny po iniciální dávce 160 mg (n = 103), adalimumabem 40 mg každé 2 týdny (n = 101), či placebem (n = 106). Nemocní v aktivně léčených skupinách zaznamenali výrazné zlepšení v indexu kvality života DLQI již ve 24. týdnu studie, a sice o 53 %, 63 % a 54 % (versus 22 % u placeba). Aktivně léčení pacienti vykazovali zlepšení také v dalších sledovaných parametrech – skóre 36-SF, škála pruritu apod. Toto zlepšení přetrvávalo po celou dobu studie, a to za příznivého bezpečnostního profilu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky