Azacitidin v léčbě myelodysplastického syndromu

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Azacitidin se užívá v léčbě 1. linie vysoce rizikových pacientů s myelodysplastickým syndromem, ovšem význam jeho nasazení u osob v nízkém riziku nebyl až donedávna objasněn. Nově bylo prokázáno, že může být přínosem i u této skupiny nemocných. V právě proběhlé studii byl těmto pacientům (n = 51; věkový medián 75 let) podáván azacitidin v pětidenním režimu (75 mg/m2 1x denně po dobu 5 dní) s mediánem osmi cyklů (88,2 % nemocných dostalo nejméně 4 cykly terapie). Zlepšení v hematologických parametrech a absenci potřeby aplikace transfuze bylo možné pozorovat u 47,1 % a 39,2 % pacientů. Kompletní nebo hematologické remise bylo dosaženo u 21,6 % z nich. Neutropenie a trombocytopenie stupně 3 a 4 se vyskytly u 51 % a 21,5 % nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky