Význam brigatinibu u ALK-pozitivního nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Brigatinib je zástupcem nové generace inhibitorů tyrosinkinázy anaplastického lymfomu (ALK), který se vyznačuje vysokou účinností v léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) refrakterních k léčbě krizotinibem. Aktuálně však v rámci otevřené studie III. fáze bylo celkem 275 nemocných s ALK+ NSCLC dosud neléčených inhibitorem ALK randomizováno v poměru 1 : 1 k léčbě brigatinibem v denní dávce 180 mg, nebo krizotinibem v dávce 250 mg 2x denně. Dle očekávání bylo 12měsíčního přežití bez progrese dosaženo u významně vyššího počtu pacientů léčených zástupcem nové generace – 67 % vs. 43 % (HR pro progresi nebo úmrtí: 0,49; p < 0,001). S tímto výsledkem korelovala také četnost objektivních léčebných odpovědí, a sice 71 % vs. 60 %, a výrazně vyšší účinnost u intrakraniálních metastáz.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky