Kyselina acetylsalicylová a riziko kardiovaskulárních onemocnění: studie ARRIVE

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

V historii medicíny bychom těžko hledali látku, o které toho bylo napsáno více, než je právě kyselina acetylsalicylová (KAS). I dnes je zdrojem řady diskusí, zejména v kontextu jejího významu v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Randomizovaná a dvojitě zaslepená multicentrická studie ARRIVE (n = 12 546; muži ve věku ≥ 55 let a ženy ve věku ≥ 60 let se středním kardiovaskulárním rizikem) se snažila zhodnotit význam dlouhodobého pravidelného užívání KAS ve vztahu ke kompozitnímu ukazateli, který zahrnuje kardiovaskulární úmrtí, infarkt myokardu, nestabilní anginu pectoris, iktus a transitorní ischemickou ataku. Při mediánu sledování 60 měsíců se tento ukazatel v obou ramenech studie vyskytoval s obdobnou četností – 4,29 % vs. 4,48 % u placeba – HR: 0,96 (95% CI: 0,81–1,13; p = 0,6038). Užívání KAS bylo navíc provázeno výrazně vyšším výskytem gastrointestinálního krvácení – 0,97 % vs. 0,46 % – HR: 2,11 (95% CI: 1,36–3,28; p = 0,0007). Autoři však v závěrečné diskusi své výsledky doplňují komentářem, který vysvětluje, že vzhledem k celkové intenzivnější péči je třeba dané závěry vztahovat spíše na pacienty s nízkým kardiovaskulárním rizikem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky