Česnek jako pomocník v léčbě artrózy kolen?

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Osteoartróza je v naší populaci vysoce prevalentní onemocnění, primárně je charakteristické degenerativním postižením kloubní chrupavky, které vede k chronické až invalidizující bolesti. Patogeneticky se u ní uplatňuje celá řada působků (adipocytokiny, resistin, TNF-α aj.). Současně je, nejen na empirické úrovni, znám antiflogistický a imunomodulační účinek česneku (r. Allium). Aktuálně tak proběhla 12týdenní randomizovaná dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná klinická studie zahrnující 80 postmenopauzálních žen s nadváhou až obezitou a současně trpících lehkou až středně těžkou artrózou kolenních kloubů. Denní užívání tablet se standardizovaným česnekovým extraktem oproti placebu vedlo k signifikantnímu snížení koncentrace resistinu (p = 0,008). Hladina TNF-α zůstala v obou ramenech studie nezměněna. Česnek nicméně na rozdíl od placeba významně snižoval intenzitu bolesti (p = 0,002).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky