Durvalumab u pacientů s NSCLC: studie PACIFIC

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Durvalumab je humanizovaná monoklonální protilátka (IgG1κ) zabraňující interakci PD-L1 s PD-1 a CD80. Terapeuticky je využíván především u lokálně pokročilého nebo metastazujícího uroteliálního karcinomu, který progredoval po chemoterapii založené na platině. Ukázal se však účinným i v léčbě pacientů s neresekabilním nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), který neprogredoval po předchozí chemoradioterapii. Při randomizaci v poměru 2 : 1 (n = 713) byl durvalumab podáván intravenózně v dávce 10 mg/kg každé 2 týdny po dobu 12 měsíců. Při mediánu sledování 25,2 měsíce výrazně zvyšoval pravděpodobnost 24měsíčního přežití oproti placebu – 66,3 % vs. 55,6 % (p = 0,005). Signifikantně prodlužoval rovněž celkové přežití (OS) – HR: 0,68 (p = 0,0025). Výrazně delší byla také doba přežití bez progrese (PFS), a sice 17,2 vs. 5,6 měsíce (HR: 0,51). Dále byl prodloužen medián doby do úmrtí nebo výskytu vzdálených metastáz – 28,3 vs. 16,2 měsíce (HR: 0,53). Vše za celkově příznivého bezpečnostního profilu durvalumabu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky