Fingolimod versus interferon v léčbě roztroušené sklerózy u dětí: studie PARADIGMS

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Jakkoliv jsme v poslední dekádě svědky nebývalého rozmachu farmakoterapeutických možností pro roztroušenou sklerózu, je třeba si uvědomit, že důkazy o účinnosti inovativních přístupů se týkají dominantně dospělé populace. O to cennější je recentní srovnání fingolimodu oproti interferonu-β1b u populace pacientů mladších 18 let (n = 215; průměrný věk 15,3 let; v průměru 2,4 relapsy v uplynulých dvou letech). V průběhu dvouletého sledování byl zjištěn významně nižší adjustovaný roční výskyt relapsů při volbě fingolimodu: 0,12 vs. 0,67 (relativní rozdíl 82; p < 0,001). Ve prospěch fingolimodu svědčil i klíčový sekundární ukazatel zahrnující výskyt nových nebo na T2-vážené magnetické rezonanci nově zvětšených lézí – 4,39 vs. 9,27 (relativní rozdíl 53 %; p < 0,001). Volba inovativní léčby byla navíc provázena nižším výskytem nežádoucích účinků.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky