Rituximab plus lenalidomid u pokročilého folikulárního lymfomu: studie RELEVANCE

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Rituximab je monoklonální protilátkou bohatě využívanou nejen u hematoonkologických onemocnění, ale také např. u revmatoidní artritidy, a díky svému působení proti CD20 rovněž u roztroušené sklerózy. Hematologické malignity však stále představují základ jeho úspěchu. Známá je i jeho účinnost v kombinaci s lenalidomidem u pacientů s indolentním B-buněčným folikulárním non-hodgkinským lymfomem. Aktuálně byla mj. hodnocena jeho účinnost v rámci multicentrické mezinárodní studie u nemocných s dosud neléčeným folikulárním lymfomem (n = 1 030). Ovšem kompletní odpověď ve 120. týdnu při dané kombinaci byla srovnatelná s výsledky léčby rituximabem a chemoterapií: 48 % vs. 53 % (p = 0,13). Srovnatelná v obou ramenech byla rovněž pravděpodobnost tříletého přežití bez progrese onemocnění: 77 % vs. 78 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky