Olaparib a nově diagnostikovaný pokročilý karcinom ovaria: studie SOLO1

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

U žen s nově diagnostikovaným pokročilým karcinomem ovaria jsme často svědky relapsu onemocnění v průběhu 3 let po aplikaci standardní chemoterapie obsahující platinu. Terapeutický přínos perorálně podávaného inhibitoru PARP olaparibu již byl klinickými studiemi dostatečně zdokumentován, možný prospěch u popsaných pacientek s karcinomem ovaria nebyl zatím popsán. Autoři studie SOLO1 však tuto skutečnost zásadně změnili. V souboru 391 nemocných (v naprosté většině potvrzena mutace BRCA1/2) bylo při mediánu sledování 41 měsíců zjištěno výrazně nižší (o 70 %) riziko progrese onemocnění nebo úmrtí oproti placebu. Odhadnutá pravděpodobnost nepřítomnosti progrese a tříletého přežití odpovídala 60 % vs. 27 % (HR: 0,30; 95% CI: 0,23–0,41; p < 0,001), a to za obecně příznivého a známého bezpečnostního profilu olaparibu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky