Význam palbociklibu a fulvestrantu u pokročilého karcinomu prsu: studie PALOMA-3

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Inhibitor cyklin-dependentní kinázy 4 a 6 (CDK4/6) palbociklib v kombinaci s fulvestrantem významně prodlužuje dobu přežití bez progrese u pacientů s hormon-pozitivním/HER2-negativním pokročilým karcinomem prsu. Ve studii bylo randomizováno celkem 521 nemocných a medián celkového přežití dosahoval při kombinované léčbě 34,9 měsíce, zatímco při podávání fulvestrantu šlo pouze o 28 měsíců. V souboru 410 pacientek citlivých k předchozí endokrinní léčbě činil medián trvání odpovědi 39,7 vs. 29,7 měsíce (HR: 0,72; 95% CI: 0,55–0,94). Medián doby trvání následné léčby byl v obou ramenech studie srovnatelný, ovšem medián doby do nasazení chemoterapie dosahoval při léčbě kombinací 17,6 měsíce vs. 8,8 měsíce (HR: 0,58; 95% CI: 0,47–0,73; p < 0,001). Žádné neočekávané nežádoucí účinky nebyly ani u jedné z látek v průběhu studie zaznamenány.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky