Význam daratumumabu pro opožděný engraftment erytrocytů po allogenní transplantaci

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Protein CD38 zastává celou řadu fyziologických funkcí, mezi něž patří receptorem zprostředkovaná adheze, přenos buněčného signálu a enzymatická aktivita. Daratumumab je lidská monoklonální protilátka (mAb) IgG1κ, která je zacílena právě proti proteinu CD38, jenž je exprimován ve velkém množství na povrchu nádorových buněk mnohočetného myelomu a v různém množství i na dalších typech buněk a tkání. Daratumumab tak výrazně inhibuje růst nádorových buněk exprimujících tuto bílkovinu, a je proto bohatě využíván zejména k léčbě pacientů s mnohočetným myelomem. V odborné literatuře se však začínají objevovat případy, v nichž byl daratumumab úspěšně využit i v léčbě farmakorezistentní čisté erytrocytární aplazie po allogenní transplantaci kostní dřeně. Aktuálně šlo o 72letého muže s myelodysplastickým syndromem, který obdržel HLA kompatibilní transplantát, ovšem za inkompatibility v AB0 (dárce skupiny A a příjemce skupiny 0). Nemocný vykazoval výrazný titr anti-A protilátek a nulovou erytropoezu za 200 dní po transplantaci. Běžná léčba zůstávala bez účinku. Týden po nasazení daratumumabu se stav upravil a pacient nevyžadoval žádný další krevní převod.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky