Verinurad: nové antiuratikum na obzoru

Číslo: 6 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Verinurad je inhibitor transportéru URAT1, a je proto testován k možnému využití u pacientů trpících dnou nebo asymptomatickou hyperurikemií. Oproti jiným urikosurikům se vyznačuje především vysokou afinitou k uvedenému přenašeči. V otevřené studii II. fáze byl aktuálně hodnocen především jeho bezpečnostní profil, a to jak v monoterapii, tak v kombinaci s febuxostatem. Nemocní ve věku 21–65 let s dnou (n = 37) nebo asymptomatickou hyperurikemií (n = 35) byli randomizováni k léčbě febuxostatem (10, 20, nebo 40 mg) v kombinaci právě s verinuradem (2,5–10 mg), k užívání verinuradu samotného (2,5–15 mg), febuxostatu samotného (10, 20, nebo 40 mg), nebo benzbromaronu samotného (50 mg), přičemž medikaci užívali po dobu 7 dnů vždy v jediné denní dávce po snídani. Kombinace verinuradu s febuxostatem snižovala urikemii v závislosti na velikosti podané dávky, a to výrazněji ve srovnání s febuxostatem v monoterapii (p < 001). Verinurad v dávkovém rozmezí 2,5 až 15 mg byl velmi dobře snášen.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky