Postavení bilastinu v terapii alergické rinokonjunktivitidy a kopřivky u dětí a dospělých

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obor: Alergologie, Pneumologie
Autoři: MUDr. Mojmír Račanský
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Autoři - působiště: Oddělení alergologie a klinické imunologie FN, Olomouc
Klíčová slova: alergická rinokonjunktivitida, alergická konjunktivitida, idiopatická kopřivka, antihistaminika, bilastin
Citace: Račanský M, Bystroň J. Postavení bilastinu v terapii alergické rinokonjunktivitidy a kopřivky u dětí a dospělých. Farmakoterapie 2019;15(1):16–20.

Souhrn

Antihistaminika jsou široce užívanou skupinou léků. V současnosti je k dispozici široké spektrum účinných látek, které je možno využít v terapii alergické rýmy či kopřivky. Nejnovější molekulou na trhu je bilastin, který byl v Evropě uveden na trh v roce 2011. Existuje řada literárních zdrojů, které hodnotí jeho účinnost v rámci symptomatické terapie alergické rinokonjunktivitidy nebo idiopatické kopřivky.

Z dostupných zdrojů a analýz vyplývá jednoznačný účinek bilastinu na nosní i oční příznaky alergické rýmy, který je srovnatelný s levocetirizinem a desloratadinem. Superiority ve schopnosti potlačení očních příznaků pak bilastin dosahuje nad fexofenadinem. V případě idiopatické urtikarie vykazuje stejnou účinnost v porovnání s levocetirizinem, desloratadinem i fexofenadinem.

Velkou výhodou je výborný bezpečnostní profil přípravku. S ohledem na farmakokinetické vlastnosti může být předepisován i pacientům s pokročilou renální insuficiencí. Nesporným přínosem pro pacienta je potom zcela minimální sedativita, která je srovnatelná s placebem. Velkou výhodou je nově dostupnost léčby bilastinem 10 mg i pro děti ve věku od 6 do 11 let s hmotností nad 20 kg , a to ve formě roztoku nebo tablet dispergovatelných v ústech.19,20 Pro děti od 12 let, dospívající a dospělé pacienty zůstává osvědčená dávka 20 mg ve formě tablet 1x denně.

Literatura

Račanský M, Bystroň J. Postavení bilastinu v terapii alergické rinokonjunktivitidy a kopřivky u dětí a dospělých. Farmakoterapie 2019;15(1):16–20.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky