Strategie léčby CHOPN z pohledu snižování počtu exacerbací a postavení fixních kombinací v léčbě CHOPN

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obor: Alergologie, Pneumologie
Autoři: MUDr. Ondřej Kudela
MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
Autoři - působiště: Plicní klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc, akutní exacerbace, kombinovaná léčba, LAMA, LABA, ICS
Citace: Kudela O, Sedlák V, Koblížek V. Strategie léčby CHOPN z pohledu snižování počtu exacerbací a postavení fixních kombinací v léčbě CHOPN. Farmakoterapie 2019;15(1):22–27.

Souhrn

Mezi hlavní cíle udržovací léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) patří zmírnění symptomů nemoci a snížení frekvence a tíže akutních exacerbací (AE). Udržovací léčba CHOPN se opírá o dlouhodobě působící cholinergní antagonisty (LAMA) a β2-agonisty (LABA), případně jejich kombinace, ve vhodných případech může být bronchodilatační terapie rozšířena o inhalační kortikosteroidy (ICS). V současné době je pro terapii CHOPN dostupná celá řada fixních kombinací zmíněných léčiv. Co se týká schopnosti snižovat četnost exacerbací, dostupná data ukazují větší účinnost LAMA, kteří jsou proto v úvodu léčby jako monoterapie preferováni. Při recidivách exacerbací lze u symptomatických nemocných léčbu rozšířit na duální bronchodilataci LAMA/LABA. Kombinace LABA/ICS je možnou úvodní strategií léčby u pacientů s ACOS nebo exacerbacemi a výraznou eozinofilií. Trojkombinace LAMA/LABA/ ICS je vhodná při recidivách exacerbací přes léčbu LAMA/ LABA u pacientů s počtem eozinofilů ≥ 100/μl krve nebo při perzistujících symptomech při léčbě LABA/ICS. Duální bronchodilatace se ukázala být optimálním zajištěním pacientů, u kterých zvažujeme deeskalaci ICS. Při kombinované inhalační léčbě se jeví jako racionální používat fixní kombinace léků v jednom inhalačním systému.

Literatura

Kudela O, Sedlák V, Koblížek V. Strategie léčby CHOPN z pohledu snižování počtu exacerbací a postavení fixních kombinací v léčbě CHOPN. Farmakoterapie 2019;15(1):22–27.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky