Účinnost kombinace indakaterol/glykopyrronium v reálné klinické praxi po převodu z léčby tiotropiem nebo salmeterolem/flutikasonem u pacientů se symptomatickou CHOPN – studie POWER

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obor: Alergologie, Pneumologie

Souhrn

Bronchodilatační léčba zůstává pilířem managementu symptomů chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Podle doporučení GOLD 2017 se v udržovací léčbě CHOPN uplatňují dlouhodobě působící muskarinoví antagonisté (LAMA) a/nebo dlouhodobě působící β2-agonisté (LABA) a LABA + inhalační kortikosteroidy (ICS), a to v závislosti na závažnosti CHOPN. Podle kanadských doporučení by pro redukci symptomů a prevenci exacerbací mírné formy CHOPN měla být volena dlouhodobě působící bronchodilatační monoterapie, v případě závažnější formy CHOPN by to měla být duální bronchodilatační terapie (LABA + LAMA) a u nejtěžších forem je doporučena trojkombinace LABA/LAMA/ICS.

Hodnocení dat z reálné praxe však ukazuje, že významný podíl pacientů zůstává symptomatický i přes bronchodilatační monoterapii, a zároveň také upozorňuje na skutečnost, že udržovací terapie obsahující ICS je u pacientů s CHOPN nadužívána (zejména u pacientů s nízkým rizikem exacerbací léčených fixní kombinací LABA/ICS).

Pokud bereme v úvahu symptomatickou zátěž přítomnou i přes léčbu, poměr rizika a přínosu asociovaný s chronickým užíváním ICS u pacientů s CHOPN a recentní důkazy o tom, že vysazení ICS má jen omezený dopad na plicní funkce a celkový zdravotní stav, stává se udržovací léčba postavená na kombinaci duálních bronchodilatancií LABA/LAMA optimální léčebnou modalitou většiny pacientů se symptomatickou CHOPN, a to zvláště v kohortě pacientů s nízkým rizikem exacerbací a bez dokumentovaného překryvu astmatu s CHOPN.

Na rozdíl od postupů v randomizovaných studiích probíhají změny v udržovací terapii pacientů s CHOPN v reálné klinické praxi bez vymývací periody. Kanadská prospektivní studie POWER proto hodnotila účinnost fixní kombinace indakaterol/ glykopyrronium užívané po přímém switchi z terapie tiotropiem (LAMA) nebo fixní kombinací salmeterol/flutikason (LABA/ICS) v podmínkách reálného světa.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky