Účinnost a bezpečnost pirfenidonu u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou – výsledky z reálné klinické praxe

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: pneumologie/alergologie
Obor: Alergologie, Pneumologie

Souhrn

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je onemocnění neznámé etiologie charakterizované progresivní a ireverzibilní fibrózou plicního intersticia. Jeho prevalence v Evropě a Severní Americe se pohybuje mezi 3 až 9 případy na 100 000 osob. V roce 2011 byl (v Evropě) k terapii IPF schválen pirfenidon, perorálně podávaný lék s antifibrotickým, protizánětlivým a antioxidačním působením. Klinické studie prokázaly, že pirfenidon statisticky významně zpomaluje progresi IPF. Poolovaná analýza a metaanalýza provedených studií nadto ukázaly, že léčba pirfenidonem je spojena se snížením rizika úmrtí, které se zdá být dlouhodobé. Přínos pirfenidonu z hlediska přežití pacientů s IPF dokumentovala také studie RECAP, otevřená extenze studií III. fáze. Otázkou však bylo, do jaké míry jsou tyto výsledky aplikovatelné i na nemocné s IPF v běžné praxi, jelikož z účasti v klinických studiích s pirfenidonem byli vyloučeni pacienti s pokročilým onemocněním a komorbiditami, závažnost onemocnění a přítomnost komorbidit mají přitom významný vliv na přežití nemocných s IPF. K objasnění skutečného vlivu pirfenidonu na mortalitu pacientů s IPF tak bylo potřeba shromáždit i data z reálné klinické praxe.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky