Editorial

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Editorial
Obor: Diabetologie
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
Autoři - působiště: Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Souhrn

Do prvního čísla prvního ročníku časopisu Farmakoterapie napsala prof. Pelikánová profil „nového" inzulinového analoga detemir. Prof. Perušičová napsala profil inzulinového analoga glargin. Prof. Svačina psal o inhalační léčbě inzulinem. Prim. Olšovský napsal článek o výběru antidiabetické léčby. Já jsem sepsal článek o repaglinidu. Bylo to v roce 2005. Diabetologie měla před sebou velkou budoucnost, o které ale nikdo nevěděl.

Osobně jsem vůbec neměl představu, jak se vše v diabetologii změní. Myslel jsem si tehdy, že bouřlivý rozvoj čeká spíše léčbu diabetu 1. typu – pacientům jsem dával naději, že do deseti let budeme umět vypěstovat umělé buňky produkující inzulin. O tom, co se chystá v léčbě diabetu 2. typu, jsem neměl moc ponětí. Asi nejvíce mě v té době zajímalo, jak využít možnosti orlistatu, jak uchopit pro praktické použití v té době velmi diskutovaný problém postprandiální (hyper)glykemie a jak převést do praxe poměrně dobré výsledky s bazálním analogem inzulinu u pacientů s diabetem 2. typu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky