amlodipiNení čas ztrácet čas

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů
Obor: Kardiologie

Souhrn

Ve dnech 6.–9. listopadu 2018 se v Karlových Varech uskutečnila XXXVII. výroční konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. V rámci konference proběhlo 9. listopadu také satelitní sympozium společnosti Servier, nazvané „Není čas ztrácet čas". V průběhu sympozia, kterému předsedal doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. (Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK a VFN, Praha), vystoupili prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. (Centrum preventivní kardiologie, 2. interní klinika LF UK a FN, Plzeň) a prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha).

První přednášející, prof. Rosolová, pohovořila na téma: proč neodkládat změnu léčby hypertenze.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky