Nová léková forma adalimumabu 40 mg/0,4 ml – klinické zkušenosti z České republiky

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Dermatologie, Revmatologie
Autoři: Ing. Barbora Filková
MUDr. Katrin Wolfová
Mgr. Jan Tužil
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: VALUE OUTCOMES, Praha

Souhrn

Adalimumab je plně humánní monoklonální protilátka, která se cíleně váže na tumor nekrotizující faktor-α (anti- -TNF-α), čímž neutralizuje jeho působení v organismu. V současnosti se jedná o nejvíce používané biologikum v terapii revmatických, kožních, gastrointestinálních a očních autoimunitních onemocnění. Adalimumab v originálním léčivém přípravku Humira je aplikován formou subkutánní injekce. V klinických studiích byly jeho nejčastějšími nežádoucími účinky lokální reakce na vpich, jako bolest, otok, erytém nebo svědění. U subkutánních lékových forem má míra těchto reakcí významný dopad na adherenci pacientů k léčbě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky