Sakubitril/valsartan v léčbě srdečního selhání – data z reálné klinické praxe

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.
Autoři - působiště: II. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: srdeční selhání, sakubitril/valsartan, klinická praxe, RWE
Citace: Nussbaumerová B. Sakubitril/valsartan v léčbě srdečního selhání – data z reálné klinické praxe. Farmakoterapie 2019;15(1):60–65.

Souhrn

Kombinace sakubitril/valsartan je duální antagonista receptoru pro angiotenzin II a neprilysinu (ARNI). Dosud největší klinická studie provedená u pacientů se srdečním selháním se sníženou ejekční frakcí (HFrEF) PARADIGM-HF prokázala superioritu kombinace sakubitril/valsartan vůči enalaprilu, a to nejen v primárním sledovaném parametru kardiovaskulární mortality a hospitalizace pro srdeční selhání, ale i v mortalitě celkové a dalších ukazatelích. Léčba byla dobře snášena. V článku jsou popsány mezinárodní, převážně pozitivní, zkušenosti s převodem pacientů na sakubitril/ valsartan a vývoj klinického stavu těchto nemocných, včetně jejich laboratorních parametrů, kvality života i echokardiografických nálezů.

Literatura

Nussbaumerová B. Sakubitril/valsartan v léčbě srdečního selhání – data z reálné klinické praxe. Farmakoterapie 2019;15(1):60–65.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky