Nový bazální inzulinový analog degludek vstoupil do klinické praxe

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Diabetologie
Autoři: kognitivdoc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
Autoři - působiště: III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: dlouhodobý inzulinový analog, degludek, FiAsp, liraglutid, hypoglykemie, kardiovaskulární bezpečnost
Citace: Šmahelová A. Nový bazální inzulinový analog degludek vstoupil do klinické praxe. Farmakoterapie 2019;15(1):66–71.

Souhrn

U řady diabetiků se stále nedaří dosáhnout normální hodnoty glykovaného hemoglobinu, která je parametrem kompenzace diabetu. Jedním z faktorů jsou hypoglykemie provázející inzulinovou léčbu. Nový dlouze působící inzulinový analog degludek účinkuje déle než 42 hodin. Po dosažení stabilní koncentrace v plazmě je jeho účinek rovnoměrný a umožňuje flexibilní dávkování s nízkým rizikem hypoglykemií. Byla potvrzena i kardiovaskulární bezpečnost degludeku. U diabetiků 1. typu je optimální kombinace degludeku s krátkodobě působícím inzulinovým analogem FiAsp. Tento režim je výhodný i u diabetiků 2. typu, u nichž je možno alternativně využít i degludek ve fixní kombinaci s analogem GLP- 1 (glukagon-like peptid-1) liraglutidem.

Literatura

Šmahelová A. Nový bazální inzulinový analog degludek vstoupil do klinické praxe. Farmakoterapie 2019;15(1):66–71.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky