Výsledky léčby alirocumabem ve studiích ODYSSEY OUTCOMES (s důrazem na novější data tohoto programu)

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.
MUDr. Jakub Víšek, Ph.D.
Autoři - působiště: III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: alirocumab, akutní koronární syndrom, kardiovaskulární mortalita, kardiovaskulární morbidita, ODYSSEY OUTCOMES
Citace: Blaha V, Víšek J. Výsledky léčby alirocumabem ve studiích ODYSSEY OUTCOMES (s důrazem na novější data tohoto programu). Farmakoterapie 2019:15(1):72–77.

Souhrn

Studie ODYSSEY OUTCOMES hodnotila vliv léčby alirocumabem na vývoj kardiovaskulární (KV) mortality/morbidity u pacientů po akutním koronárním syndromu. Značná část pacientů utrpí po první kardiovaskulární příhodě další, často opakovaně. Tímto problémem se zabývá předem specifikovaná analýza studie ODYSSEY OUTCOMES a nově dokládá, že:

  • při hodnocení celkového počtu příhod vynikne přínos léčby alirocumabem, která zabrání více než dvojnásobnému množství opakovaných příhod v porovnání s prvními příhodami;
  • existuje silná asociace mezi výskytem nefatálních příhod a rizikem úmrtí;
  • léčebný účinek byl výraznější u pacientů s vyšším vstupním LDL-cholesterolem (≥ 2,6 mmol/l);
  • snížení výskytu nefatálních KV příhod a úmrtí se jeví vhodnějším kritériem posouzení klinického přínosu a účinnosti léčby alirocumabem;
  • po normalizaci na dobu sledování zabránila léčba alirocumabem výskytu 7,2 první příhody, avšak celkový počet příhod, kterým léčba alirocumabem zabránila (tj. opakované příhody), byl ještě vyšší, a to 14,6 příhody na 1 000 pacientoroků léčby.

Literatura

Blaha V, Víšek J. Výsledky léčby alirocumabem ve studiích ODYSSEY OUTCOMES (s důrazem na novější data tohoto programu). Farmakoterapie 2019:15(1):72–77.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky