Porovnání trendů terapie diabetu v České republice s aktuálními mezinárodními doporučeními

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. 1
Mgr. Klára Benešová 2, 3
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. 2,3
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 2,3
Autoři - působiště: 1 Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
2 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
3 Institut biostatistiky a analýz LF MU, Brno
Klíčová slova: konsenzus, diabetes mellitus 2. typu, antidiabetika
Citace: Kvapil M, Benešová K, Jarkovský J, Dušek L. Porovnání trendů terapie diabetu v České republice s aktuálními mezinárodními doporučeními. Farmakoterapie 2019;15(1):78–80.

Souhrn

Práce porovnává aktuální trendy v prevalenci léčby antidiabetiky u populace diabetiků České republiky. Nejvyšší prevalenci vykazuje metformin, progresivně roste u gliptinů a gliflozinů, klesá u sulfonylurey. Příznivý trend je znatelný i u pioglitazonu a repaglinidu. Reálná praxe předpisu antidiabetik v České republice odpovídá nejnovějším vědeckým poznatkům.

Literatura

Kvapil M, Benešová K, Jarkovský J, Dušek L. Porovnání trendů terapie diabetu v České republice s aktuálními mezinárodními doporučeními. Farmakoterapie 2019;15(1):78–80.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky