Kombinovaná léčba hypertenze v roce 2019

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Autoři - působiště: II. interní klinika LF MU a ICRC FN u sv. Anny v Brně
Klíčová slova: antihypertenziva, dvojkombinace, trojkombinace, compliance, metabolická neutralita
Citace: Souček M. Kombinovaná léčba hypertenze v roce 2019. Farmakoterapie 2019;15(1):81–88.

Souhrn

Arteriální hypertenze patří k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním v dospělé populaci. I přes pokroky ve farmakoterapii se nám nedaří dosáhnout cílových hodnot, a tím kontroly krevního tlaku. Léčbu lze zahájit monoterapií nebo kombinací dvou léků v závislosti na klinické situaci. Monoterapie hypertenze bývá úspěšná maximálně u 20–30 % pacientů, u ostatních potřebujeme k dosažení normálních hodnot krevního tlaku kombinaci dvou a více antihypertenziv. Hlavní příčinou neúspěšné normalizace hodnot krevního tlaku je na jedné straně nedostatečné využívání kombinované léčby, především fixních kombinací, a na straně druhé nedostatečná compliance pacientů. Kombinovaná léčba je v současné době považována za nejvýhodnější strategii v léčbě hypertenze.

Literatura

Souček M. Kombinovaná léčba hypertenze v roce 2019. Farmakoterapie 2019;15(1):81–88.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky