Přínosy fixní kombinace inzulin glargin/lixisenatid u pacientů dlouhodobě léčených pro diabetes mellitus 2. typu ve světle nových dat

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Petr Žák
Autoři - působiště: II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: diabetes mellitus, inzulin glargin, lixisenatid, GLP-1RA, hypoglykemie, váhový přírůstek
Citace: Žák P. Přínosy fixní kombinace inzulin glargin/ lixisenatid u pacientů dlouhodobě léčených pro diabetes mellitus 2. typu ve světle nových dat. Farmakoterapie 2019;15(1):89–92.

Souhrn

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) je důsledkem vícečetných metabolických poruch: inzulinové rezistence, poruchy funkce β-buněk, zvýšeného výdeje glukózy z jater, neadekvátní sekrece glukagonu a porušeného inkretinového účinku. V době, kdy se DM2 plně rozvine, je množství β-buněk sníženo o 40–65 % a tento pokles pokračuje s délkou trvání onemocnění. Diabetes 2. typu má progresivní charakter, intenzifikace léčby je tak potřebná nejen k nastolení, ale zejména k dlouhodobému udržení získané glykemické kontroly. Přístup cílený více na patofyziologii DM2, v němž kombinovaná terapie může účinně zasáhnout více jednotlivých metabolických poruch daného onemocnění současně, by mohl být onou roky hledanou cestou. Kombinace léčby bazálním inzulinem a receptorovým agonistou GLP-1 (GLP-1RA) se jeví jako nadějná možnost. V literatuře najdeme studie demonstrující velmi dobrý účinek léčby fixní kombinací lixisenatidu a inzulinu glargin (iGlarLixi) nezávisle na délce trvání DM2, s nízkým rizikem hypoglykemie u pacientů s dlouhým trváním onemocnění. Získaná data z randomizovaných klinických studií jsou nyní potvrzována i rozsáhlými metaanalýzami a v dohledné době budeme očekávat výsledky studií z reálné klinické praxe.

Literatura

Žák P. Přínosy fixní kombinace inzulin glargin/ lixisenatid u pacientů dlouhodobě léčených pro diabetes mellitus 2. typu ve světle nových dat. Farmakoterapie 2019;15(1):89–92.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky