Fixní kombinace v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: MUDr. Judita Klímová
Autoři - působiště: Centrum pro výzkum a léčbu hypertenze, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: fixní kombinace, arteriální hypertenze, dyslipidemie, compliance, kardiovaskulární onemocnění, sekundární prevence
Citace: Klímová J. Fixní kombinace v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Farmakoterapie 2019;15(1):93–96.

Souhrn

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) představují v současné době nejčastější příčinu úmrtí v rozvinutých zemích, včetně České republiky. Jejich společným jmenovatelem je ateroskleróza. K nejvýznamnějším rizikovým faktorům KVO patří arteriální hypertenze a dyslipidemie. Obě onemocnění mají v naší společnosti vysokou prevalenci, jejich léčba je většinou doživotní a bohužel stále v našich krajích nedostatečná. Jejich vzájemný účinek na patologické děje se, stejně jako u dalších rizikových faktorů, nesčítá, ale násobí. Jedná se o onemocnění dlouho asymptomatická, přičemž i jejich první manifestace může být fatální. V sekundární prevenci KVO pak využíváme jak farmakologických, tak nefarmakologických metod, abychom dosáhli jasně stanovených cílů, které jsou vzhledem k měnícím se doporučením stále přísnější. Adherence, compliance a perzistence pacienta je zásadní v celém managementu léčby. Nejnovější doporučení v léčbě hypertenze i dyslipidemie pokračují v trendu kombinovaných terapií a rozšiřují možnosti jejich využití. Fixní kombinace výrazně zlepšují adherenci i perzistenci pacientů k léčbě. Tento článek se zaměří na možnosti fixních kombinací v oblasti arteriální hypertenze a dyslipidemie v sekundární prevenci KVO.

Literatura

Klímová J. Fixní kombinace v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Farmakoterapie 2019;15(1):93–96.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky