Liraglutid v léčbě obezity

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Autoři - působiště: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: liraglutid, obezita, diabetes mellitus, spánková apnoe
Citace: Svačina Š. Liraglutid v léčbě obezity. Farmakoterapie 2019;15(1):97–99.

Souhrn

Uplynulo již 10 let od publikace první studie s podáváním liraglutidu obézním pacientům bez diabetu. Překvapivě ale až v průběhu roku 2018 se stal liraglutid dostupným v této indikaci v Evropě i u nás. Liraglutid je dobře snášen a na rozdíl od léčby diabetu jej lze podávat až v dávce 3 mg/den v jedné denní injekci. Je stejně účinný u pacientů s prediabetem i bez prediabetu. Výrazně zlepšuje projevy syndromu spánkové apnoe a je účinný i u pacientů adaptovaných na nízký příjem, tedy těch, kteří již zhubli jen pomocí režimových opatření. Liraglutid je tak dnes nejúčinnější antiobezitikum a otevírá i další možnosti léčby obezity inkretinovými analogy.

Literatura

Svačina Š. Liraglutid v léčbě obezity. Farmakoterapie 2019;15(1):97–99.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky