Kardiovaskulární bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie DECLARE-TIMI 58

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) celosvětově postihuje více než 415 milionů dospělých a jeho prevalence stále narůstá. Pacienti s diabetem jsou zvýšeně ohroženi aterosklerotickými kardiovaskulárními (KV) onemocněními, srdečním selháním a chorobami ledvin; riziko srdečního selhání je přitom nezávislé na přítomnosti ischemické choroby srdeční. Při léčbě diabetu je proto důležité vybírat takové léky, které jsou nejen bezpečné, ale které rovněž mají příznivé účinky na KV systém.

Dapagliflozin je selektivní inhibitor sodíko-glukózového kotransportéru typu 2 (SGLT2), který blokuje resorpci glukózy v proximálním tubulu, čímž navozuje glykosurii. U jiných inhibitorů SGLT2 (empagliflozin, kanagliflozin) bylo prokázáno příznivé působení na KV systém, včetně snížení rizika hospitalizace pro srdeční selhání (zejména u pacientů s DM 2. typu a s anamnézou KV onemocnění) a prodloužení doby do progrese onemocnění ledvin. Účinky dapagliflozinu na KV systém a ledviny však zatím nebyly podrobněji zkoumány.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky