Souvislost mezi způsobem antidiabetické léčby 2. linie a výskytem kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Kardiovaskulární (KV) onemocnění jsou hlavní příčinou morbidity a mortality pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu, jejich příznivé ovlivnění je proto významným cílem antidiabetické léčby. Účinek různých antidiabetik na výskyt KV onemocnění byl v poslední době rozsáhle zkoumán: v klinických studiích s inhibitory dipeptidylpeptidázy- 4 (DPP-4) nebyl obecně pozorován jejich přínos ani riziko, naproti tomu některé studie s agonisty receptoru pro glukagonu podobný peptid 1 (GLP-1) či s inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru 2 (SGLT2) dokumentovaly snížení kompozitních parametrů i některých kardiovaskulárních příhod (do těchto studií však byli specificky zařazováni pacienti s významným dopadem KV chorob, kteří užívali více antidiabetik, a je tak otázkou, do jaké míry jsou výsledky těchto studií přenositelné na širší populaci nemocných s diabetem). Již dříve provedené studie s deriváty sulfonylurey (SUD), thiazolidindiony (TZD) a inzulinem naznačily jejich nepříznivý vliv na KV systém. Dosud přitom nebyla provedena žádná studie, která by porovnala všechna antidiabetika využívaná ve 2. linii léčby nemocných s DM 2. typu z hlediska jejich KV bezpečnosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky