Celková a kardiovaskulární mortalita pacientů léčených ve studii ASCOT – výsledky při délce sledování 16 let

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Doporučené postupy pro léčbu pacientů s hypertenzí se obecně shodují na nutnosti dosažení a udržení kontroly krevního tlaku (TK), cílové hodnoty však nejsou jednotně definovány. Zatímco podle některých doporučených postupů mají být při terapii hypertenze preferovány léky s účinností prokázanou ve velkých klinických studiích (například ASCOT či ACCOMPLISH), jiné guidelines se zaměřují pouze na kontrolu TK, aniž by vyzdvihovaly konkrétní lékové třídy. Studie, na jejichž výsledcích jsou doporučené postupy založeny, mívají délku sledování 5 let. Dlouhodobých dat ze studií porovnávajících dva různé způsoby aktivní léčby je poměrně málo, a není proto jisté, zda pozorovaný přínos dané léčby přetrvává i delší dobu po ukončení studie.

Studie ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) byla navržena za účelem porovnání dvou antihypertenzních strategií (léčba založená na amlodipinu, nebo na atenololu) a rovněž s cílem porovnat atorvastatin oproti placebu. Ve studii byl prokázán vyšší účinek léčby založené na amlodipinu, přičemž kombinace atorvastatinu s amlodipinem byla výrazně účinnější než kombinace atorvastatinu s atenololem.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky