Výběr pacientů pro dlouhodobou sekundární prevenci IM tikagrelorem: Pohled na výsledky studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Tikagrelor podávaný s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) je v České republice indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů, kteří mají v anamnéze akutní koronární syndrom (ACS) nebo infarkt myokardu (IM) a mají vysoké riziko vývoje aterotrombotických příhod.

Tikagrelor v prevenci kardiovaskulárních (KV) událostí u pacientů s IM v anamnéze podrobně hodnotila klinická studie PEGASUS- TIMI 54 (Prevention of Cardiovascular Events in Patients with Prior Heart Attack Using Ticagrelor Compared to Placebo on a Background of Aspirin-Thrombolysis In Myocardial Infarction). U pacientů s IM v anamnéze bylo dokumentováno, že dlouhodobá léčba tikagrelorem v dávce 60 mg přidaným k ASA sice snižuje ischemické riziko, je ale zároveň asociována se zvýšeným rizikem krvácení.

Tikagrelor v dlouhodobé léčbě po infarktu myokardu a stratifikace rizika krvácení a ischemické příhody (komentář)

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky