Vliv dulaglutidu vs. liraglutidu na oxidativní stres, endoteliální funkci a glykemickou variabilitu u pacientů s DM 2. typu

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu významně přispívá ke vzniku aterosklerózy a vaskulární komplikace jsou častou příčinou úmrtí u pacientů s tímto onemocněním. Bylo zjištěno, že ateroskleróza u pacientů s DM 2. typu je způsobena především zvýšeným oxidativním stresem v důsledku glykemické variability, která vede k endoteliální dysfunkci. V souladu s tím byla pozorována asociace mezi markerem oxidativního stresu d-ROMs (diacron-reactive oxygen metabolites) a variabilitou glykemií, jakož i korelace mezi markerem endoteliální dysfunkce RHI (reactive hyperemia index) a variabilitou glykemií. Při léčbě DM 2. typu je proto zapotřebí také zmírnění oxidativního stresu a ochrana endoteliální funkce.

Liraglutid je agonista receptoru pro GLP-1 (glucagon-like peptide 1), který se aplikuje 1x denně; dulaglutid je rovněž agonista receptoru pro GLP-1, který se však podává pouze 1x týdně. V klinických studiích byla dokumentována non-inferiorita dulaglutidu oproti liraglutidu s ohledem na snížení hodnot glykovaného hemoglobinu (HbA1c), spokojenost s léčbou ovšem byla vyšší u pacientů užívajících dulaglutid.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky