Vliv linagliptinu na výskyt velkých kardiovaskulárních příhod u diabetiků 2. typu – studie CARMELINA

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je velkým rizikovým faktorem pro rozvoj chorob ledvin a kardiovaskulárního (KV) systému. V posledních letech se navíc stále častěji sleduje vliv užívání antidiabetik na KV riziko. Linagliptin je selektivní inhibitor dipeptidylpeptidázy- 4 (DPP-4), který ve studii III. fáze prokázal dobrý účinek na dosažení glykemické kontroly. Tato studie přináší další data o jeho vlivu na KV systém a ledviny.

Komentář ke studii

MUDr. Ota Hlinomaz, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky