Zlepšení fyzické zdatnosti i celkové kondice u pacientů s CHOPN léčených kombinací tiotropium/olodaterol – výsledky studie OTIVACTO

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Pneumologie

Souhrn

Na kongresu Evropské respirační společnosti ERS v Paříži byla prezentována data ze studie OTIVACTO. Studie OTIVACTO byla observační klinická studie probíhající v reálném prostředí evropských států, která analyzovala data 7 443 pacientů s CHOPN léčených kombinací tiotropium 5 μg/olodaterol 5 μg (Spiolto Respimat). Pacienti účastnící se studie vyplnili dotazník týkající se fyzické zdatnosti (PF-10) na začátku a na konci šestitýdenního období, po které probíhalo hodnocení jejich fyzické výkonnosti. Více než dvě třetiny (67,8 %) pacientů dosáhly terapeutického úspěchu definovaného jako navýšení skóre v dotazníku PF-10 o 10 bodů a více. Zlepšení bylo možné pozorovat napříč všemi kategoriemi GOLD, přičemž nejvýraznější zlepšení vykazovali symptomatičtí pacienti: 79,7 % pacientů klasifikovaných jako kategorie GOLD D dosáhlo terapeutického úspěchu, stejně jako 70,9 % pacientů klasifikovaných jako kategorie GOLD B. U pacientů byl také hodnocen jejich celkový zdravotní stav z pohledu ošetřujícího lékaře za použití osmibodové škály Physician's Global Evaluation (PGE). Na konci studie 83,3 % (6 016) pacientů dosáhlo výsledku „dobrý až vynikající" ve srovnání s 31,9 % (2 302) pacientů, kteří toto skóre vykazovali na začátku studie.

Studie OTIVACTO ukázala, že u pacientů užívajících kombinaci tiotropium/olodaterol došlo ke zlepšení jejich celkového stavu a schopnosti lépe zvládat každodenní činnosti. Studie rovněž prokázala vysokou spokojenost pacientů s inhalačním systémem Respimat která se týkala jak samotné inhalace, tak zacházení s tímto systémem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky