Sacituzumab govitekan u triple- negativního karcinomu prsu

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

U předléčeného metastazujícího trojitě negativního karcinomu prsu je účinnost běžně užívané chemoterapie provázena bohužel jen nízkou účinností ve smyslu dosažené léčebné odpovědi i parametru doby přežití bez známek progrese. Jistou nadějí pro pacientky by v tomto směru mohla být monoklonální protilátka sacituzumab konjugovaná s govitekanem mířící na povrchový antigen lidských buněk trofoblastu (Trop-2) a zajišťující přesnou dodávku aktivního metabolitu irinotekanu (SN-38). Podávána byla celkem 108 nemocným, které již absolvovaly tři (medián) linie předchozí léčby. Klinické odpovědi (3x kompletní a 33x částečná) bylo dosaženo u 33,3 % žen, a to při mediánu trvání odpovědi 7,7 měsíce. Medián přežití bez progrese činil 5,5 měsíce a celkového přežití 13 měsíců. Hlavním pozorovaným nežádoucím účinkem byla myelotoxicita.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky