Levodopa neovlivňuje další průběh Parkinsonovy choroby

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Neurologie

Souhrn

Levodopa je již řadu desetiletí zcela zásadní látkou využívanou k léčbě symptomů provázejících Parkinsonovu chorobu. V souvislosti s jejím užíváním byla dosud nezodpovězenou otázkou její případná schopnost ovlivnit i samotnou patofyziologii onemocnění, resp. kdy by s jejím užíváním mělo být v optimálním případě započato. Ve skupině osob s časným výskytem Parkinsonovy choroby (n = 445) při délce sledování 80 týdnů se však bohužel v rámci multicentrické dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studie nepodařilo prokázat její přínos v kombinaci s carbidopou ve smyslu ovlivnění dalšího průběhu choroby, ačkoliv její přínos v ovlivnění symptomů choroby zůstává zcela zřejmý a není nijak zpochybňován.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky