Omadacyklin v léčbě akutních bakteriálních infekcí kůže a kožních struktur

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Dermatologie

Souhrn

Akutní infekce kůže a kožních struktur jsou charakterizovány významnou morbiditou a nemalými zdravotními náklady. Nové aminometylcyklinové (podskupina tetracyklinů) antibiotikum, omadacyklin, je možné užívat 1x denně per os nebo intravenózně, přičemž jeho spektrum pokrývá běžné kožní patogeny, včetně těch rezistentních. Jeho účinnost (100 mg i. v. po 12 hodinách dvě dávky a dále 100 mg i. v. 1x denně) byla aktuálně předmětem hodnocení dvojitě zaslepené randomizované klinické studie srovnávající jej proti linezolidu (600 mg i. v. každých 12 hodin). Při době užívání 7–14 dnů byla prokázána non-inferiorita omadacyklinu s ohledem na dosažení časné klinické odpovědi (84,8 vs. 85,5 %) i investigátorem hodnocenou klinickou odpověď. Srovnatelná byla též četnost zaznamenaných nežádoucích účinků, přičemž k nejčastějším v případě nového antibiotika patřily gastrointestinální obtíže.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky