Rozdílná účinnost základních antihypertenziv v africké populaci

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Výskyt hypertenze je celosvětovým problémem a africké země v tomto směru nejsou výjimkou. Navíc i zde je zřejmé, že pouze s monoterapií si vystačíme pouze u menšího počtu nemocných, a je proto nezbytné sáhnout k dnes již velmi rozšířené kombinované léčbě. Aktuálně tak byla v populaci subsaharské Afriky porovnávána účinnost různých kombinací dvou bohatě užívaných antihypertenziv – amlodipin 5 mg + hydrochlorothiazid 12,5 mg; amlodipin 5 mg + perindopril 4 mg; a perindopril 4 mg + hydrochlorothiazid 12,5 mg. Po dvouměsíčním podávání 728 pacientům (průměrný věk 51 let; 63 % ženy) s nekontrolovanou hypertenzí byly dávky jednotlivých léčiv zdvojnásobeny na dobu dalších 4 týdnů. Nemocní užívající kombinovanou léčbu obsahující amlodipin měli statisticky významně nižší hodnotu systolického krevního tlaku oproti třetí skupině. Rozdíl mezi oběma amlodipinovými rameny přitom nebyl významný.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky