Může metotrexát ovlivnit rozvoj aterosklerózy?

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Nedávno prezentované výsledky studií s kanakinumabem, monoklonální protilátkou potlačující zánět prostřednictvím neutralizace interleukinu IL-1β, ukázaly na výrazné snížení kardiovaskulárního rizika. Vznikla tak otázka, zda by obdobného účinku nemohlo být dosaženo rovněž nízkou dávkou metotrexátu (15–20 mg týdně). Ověřit ji měla randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie u 4 786 pacientů s anamnézou infarktu myokardu nebo ischemické choroby srdeční, kteří navíc trpěli diabetem 2. typu nebo metabolickým syndromem. Studie byla ukončena při mediánu sledování 2,3 roku. Metotrexát bohužel navzdory očekávání oproti placebu nijak významně nesnižoval hladinu IL-1β, IL-6 či C-reaktivního proteinu. Bohužel oproti placebu nebyl zaznamenán ani rozdíl ve výskytu kardiovaskulárních příhod.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky