Apixaban v prevenci žilního tromboembolismu u onkologicky nemocných

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Aktivní nádorové onemocnění představuje vyšší riziko žilního tromboembolismu, které s sebou přináší morbiditu, mortalitu i zdravotní výdaje. Je proto zcela zřejmá a legitimní snaha těmto komplikacím zabránit. Aktuálně byla v tomto ohledu zkoumána účinnost nového antikoagulancia apixabanu s primárně sledovaným ukazatelem objektivně dokumentovaného tromboembolismu v období 180 dnů od zahájení léčby (n = 563). Ten byl zachycen u 4,2 % pacientů léčených apixabanem, což bylo výrazně méně než u placeba (10,2 %) – HR: 0,41 (95% CI: 0,26–0,65; p < 0,001). Velké krvácení se přitom vyskytlo u 3,5 % v rameni apixabanu (vs. 1,8 % u placeba; p = 0,046).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky