Hydroxyurea u dětí se srpkovitou anemií

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematologie

Souhrn

Hydroxyurea je známou a dostatečně ověřenou léčbou srpkovité anemie, nicméně až donedávna jsme měli pouze velmi omezené informace o její účinnosti u dětí, zejména pak v zemích subsaharské Afriky, kde je výskyt tohoto onemocnění nejvyšší. Celkem 606 dětí ve věku 1–10 let bylo randomizováno k jejímu užívání v dávce 15–20 mg/kg po dobu 6 měsíců. Léčba byla provázena signifikantním zvýšením hladiny hemoglobinu. Toxicita limitující dávku se objevila pouze u 5,1 % pacientů. Oproti stavu před léčbou se výrazně snížila vazookluzivní bolest (98,3 vs. 44,6 příhody na 100 osoboroků; IRR: 0,45) a klesl i výskyt nemalarických infekcí (142,5 vs. 90,0 příhod na 100 osoboroků; IRR: 0,62), malárie (46,9 vs. 22,9 příhody na 100 osoboroků; IRR: 0,49), počet transfuzí (43,3 vs. 14,2 příhody na 100 osoboroků; IRR: 0,33) či počet úmrtí (3,6 vs. 1,1 úmrtí na 100 osoboroků; IRR: 0,30).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky