Prevence zlomenin zoledronátem u seniorek

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Osteologie

Souhrn

Bisfosfonáty jsou dnes bohatě využívanou lékovou skupinou v léčbě osteoporózy s prokázaným přínosem ve smyslu prevence zlomenin. Velikost jejich přínosu u seniorů stižených osteopenií však zůstává nejasná. Objasnit by ji mohla provedená šestiletá dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná klinická studie hodnotící význam podávání zoledronátu u osteopenických žen (n = 2 000) starších 65 let. Zoledronát v dávce 5 mg byl formou infuze podáván stejně jako placebo v 18měsíčních intervalech. Výskyt zlomenin byl zachycen u 190 žen ve skupině placeba a u 122 ve skupině zoledronátu – HR pro zoledronát: 0,63 (95% CI: 0,50–0,79; p < 0,001). Ženy léčené zoledronátem měly výrazně nižší výskyt nevertebrálních zlomenin (HR: 0,66; p = 0,001), symptomatických zlomenin (HR: 0,73; p = 0,003), vertebrálních zlomenin (OR: 0,45; p = 0,002) i menší ztrátu výšky (p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky