Inhibitory reverzní transkriptázy v léčbě Aicardi-Goutierova syndromu

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Aicardi-Goutierův syndrom je geneticky podmíněný stav charakterizovaný špatnou identifikací vlastních nukleových kyselin společně se zvýšenou imunitní odpovědí zprostředkovanou interferonem typu I. Aktuálně v jeho léčbě byla u 11 pacientů testována účinnost tří nukleosidových analog ze skupiny inhibitorů reverzní transkriptázy – abakavir, lamivudin a zidovudin – tedy látek, které jsou běžně využívány v léčbě infekce HIV. Překvapivě se ukázalo, že tyto látky jsou schopné významně potlačit interferonovou signalizaci, a tedy přispět ke zlepšení klinického stavu nemocných. Analogická účinnost je předpokládána rovněž např. u inhibitorů Janusových kináz. V každém případě je třeba daná zjištění ověřit ve větších klinických studiích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky