Emicizumab – nový léčebný přístup k hemofilii A

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Ester Zápotocká
Autoři - působiště: Klinika dětské hematologie/onkologie FN Motol, Praha
Klíčová slova: hemofilie A, inhibitor, profylaxe, krvácení, bezpečnost
Citace: Zápotocká E. Emicizumab – nový léčebný přístup k hemofilii A. Farmakoterapie 2019;15(2):140–145.

Souhrn

Emicizumab je představitelem tzv. nefaktorové léčby hemofilie A. Jedná se o monoklonální bispecifickou protilátku, jež mimikuje funkci faktoru (F)VIII jako kofaktoru v aktivačním komplexu FX, jež je nezbytnou součástí účinné hemostázy. Emicizumab prokázal v klinických studiích velmi dobrou účinnost jak u pacientů s hemofilií A komplikovanou inhibitorem, tak také u hemofiliků A bez inhibitoru. Nejedná se pouze o inovativní léčebný přístup ve smyslu mechanismu účinku, ale pro hemofiliky také o revoluční léčbu ve smyslu subkutánního podávání v intervalech 1x za týden, a i méně často.

Literatura

Zápotocká E. Emicizumab – nový léčebný přístup k hemofilii A. Farmakoterapie 2019;15(2):140–145.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky