Terapie folikulárního lymfomu v roce 2019

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. David Belada, Ph.D.
Autoři - působiště: IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové
Klíčová slova: folikulární lymfom, rituximab, obinutuzumab, prognóza
Citace: Belada D. Terapie folikulárního lymfomu v roce 2019. Farmakoterapie 2019;15(2):150–156.

Souhrn

Folikulární lymfom (FL) je druhý nejčastější typ nehodgkinského lymfomu. Prognóza nemocných je celkově příznivá, s výjimkou přibližně 15–20 % nemocných s časnou progresí během 24 měsíců od zahájení léčby. Standardem léčby 1. linie je imunochemoterapie s následnou udržovací léčbou rituximabem po dobu dvou let. Vyšší účinnost v kombinaci s chemoterapií vykazuje v 1. linii léčby obinutuzumab. Možnosti léčby relapsu FL jsou velmi variabilní. Nejlepší terapií nemocných refrakterních vůči rituximabu je v současné době kombinace bendamustinu s obinutuzumabem s následnou udržovací terapií obinutuzumabem po dva roky. I díky celé řadě dalších nadějných molekul (lenalidomid, ibrutinib, copanlisib atd.) se prognóza nemocných s FL v posledních 10 letech výrazně zlepšuje a průměrné přežití pacientů s FL se pohybuje mezi 18 a 20 roky. Onemocnění tak patří mezi lymfomy s nejlepší prognózou.

Literatura

Belada D. Terapie folikulárního lymfomu v roce 2019. Farmakoterapie 2019;15(2):150–156.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky