Nové možnosti v léčbě Hodgkinova lymfomu

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Veronika Hanáčková
doc. MUDr. Vít Procházka, Ph.D.
Autoři - působiště: Hemato-onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
Klíčová slova: Hodgkinův lymfom, chemoterapie, radioterapie, relaps, autologní transplantace kmenových buněk
Citace: Hanáčková V, Procházka V. Nové možnosti v léčbě Hodgkinova lymfomu. Farmakoterapie 2019;15(2): 157–160.

Souhrn

O léčbě pacientů s Hodgkinovým lymfomem se dá říci, že je jednou z nejúspěšnějších z onkologických terapeutických možností. V současné době lze kombinací polychemoterapie a účinné radioterapie docílit vyléčení až u přibližně 80 % pacientů. V léčbě Hodgkinova lymfomu vyvstávají v posledním desetiletí především otázky týkající se volby chemoterapie, použití radioterapie, ale také vývoje a klinického využití nové cílené léčby. Zásadní zůstává stále taková volba, která nejlépe vyváží účinnost terapie a riziko pozdních komplikací léčby. Výsledky 1. linie léčby jsou v současné době excelentní, nicméně stále mezi pacienty zůstává podíl těch, kteří jsou vůči léčbě již zpočátku refrakterní nebo časně relabují. Nové možnosti v léčbě těchto pacientů s Hodgkinovým lymfomem přinesl výzkum zaměřený na nádorové mikroprostředí a s ním související nová éra cílené terapie a imunoterapie. Mezi nové terapeutické látky patří konjugát protilátky a cytostatika brentuximab vedotin nebo tzv. checkpoint inhibitory nivolumab a pembrolizumab.

Literatura

Hanáčková V, Procházka V. Nové možnosti v léčbě Hodgkinova lymfomu. Farmakoterapie 2019;15(2): 157–160.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky