Současné možnosti léčby difuzního velkobuněčného lymfomu

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústav hematologie a krevní transfuze a 1. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: difuzní velkobuněčný B-lymfom, režim R-CHOP, autologní transplantace
Citace: Pytlík R. Současné možnosti léčby difuzního velkobuněčného lymfomu. Farmakoterapie 2019; 15(2):165–169.

Souhrn

Difuzní velkobuněčný B-lymfom patří k nejčastějším nehodgkinským lymfomům v České republice a nejčastějším hematologickým malignitám vůbec. Standardní léčbou 1. linie je stále režim R-CHOP (rituximab, cyklofosfamid, adriamycin, vinkristin, prednison). U pacientů s relabující/ refrakterní formou onemocnění je zásadní možností autologní transplantace. Pacienti, kteří ji z jakéhokoliv důvodu nemohou podstoupit, mají horší přežití než nemocní po transplantaci, možnosti paliativní léčby jsou poměrně široké. V klinických studiích se objevuje řada nových léků, např. lenalidomid, ibrutinib, venetoklax a další.

Literatura

Pytlík R. Současné možnosti léčby difuzního velkobuněčného lymfomu. Farmakoterapie 2019; 15(2):165–169.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky