Finální analýza celkového přežití pacientů s CLL léčených obinutuzumabem s chlorambucilem – studie CLL11

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: hematologie/hematoonkologie
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Obinutuzumab je humanizovaná monoklonální protilátka třídy IgG1 proti antigenu CD20. Jedná se o protilátku typu II s unikátním mechanismem účinku, která vykazuje významné odlišnosti ve srovnání s rituximabem a ofatumumabem (protilátkami typu I). Fc oblast molekuly obinutuzumabu je cíleně změněna glykosylací metodou tzv. glycoengineeringu. Protilátka tak má silnější schopnost navozovat na protilátkách závislou cytotoxicitu (ADCC). Obinutuzumab je také charakteristický silnou indukcí přímé buněčné smrti nádorové buňky.

Obinutuzumab je v České republice indikován v kombinaci s chlorambucilem k léčbě dospělých komorbidních pacientů s dříve neléčenou chronickou lymfocytární leukemií (CLL), přičemž indikovaní pacienti nemohou pro komorbidity podstoupit léčbu na bázi fludarabinu v plné dávce.

Účinnost a bezpečnost obinutuzumabu u komorbidních pacientů s CLL byla dlouhodobě sledována v rámci klinické studie III. fáze s názvem CLL11. Tato práce prezentuje finální analýzu celkového přežití (OS) pacientů ve studii CLL11.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky